Friday, 28 February 2014

Три години по-късно

Десел бе потопен в страданието на работата си, незабелязващ случващото се около него. Ръцете го боляха от безкрайното блъскане на хидравличния чук. Малки парченца скала откъртени от пещерната стена, която дълбаеше, рикошираха по защитните му очила и жулеха незащитено му лице и ръцете. Облак от микроскопичен прах изпълваше въздуха, ограничавайки видимостта му, пронизителния вой на чука изпълваше пещерата, поглъщайки всички останали звуци, докато той дълбаеше измъчени сантиметър след сантиметър в дебелата кортосна жила впита в скалата. Непроницаем за топлина и енергия, кортосът се ценеше много при изграждането на брони и щитове с двойно - търговско и военно предназначение, особено в галактика в състояние на война. Високо устойчиви към бластерни заряди, сплавите от кортос по общо мнение можеха да устоят дори на острието на лазерен меч. За съжаление, свойствата, които го правеха толкова ценен, също така го правеха изключилно труден за добиване. Плазмените горелки бяха почти безполезни, отнемаше дни, за да се изреже дори и съвсем малка част от кортосния композит. Единственият ефективен начин за добиване беше чрез бруталната сила на хидравлични чукове, блъскащи безпощадно жилата, къртейки кортоса късче по късче. Кортосът бе един от най - твърдите материали в галактика. Силното блъскане бързо износваше главата на чука, притъпявайки го, докато той стане съвсем безполезен. Прахът задръстваше хидравличните бутала блокирайки ги. Добиването на кортос бе трудно за оборудването, но още по-трудно беше за миньорите. Дес вече работеше в продължение на почти шест стандартни часа. Чука тежеше повече от тридесет килограма и усилието да го удържи прав и притиснат към повърхността на скалата вземаше своя дан. Ръцете му трепереха от усилието. Белите му дробове копнееха за въздух, задушавайки се от облаците фин минерален прах, разпръсван от главата на хидравличния чук. Дори зъбите му бяха наранени, силната вибрация сякаш ги караше да се клатят свободно от венците си. Но на миньорите от Апатрос се плащаше въз основа на количеството добит кортос. Ако той спреше сега, друг миньор щеше дойде на неговото място да обработва жилата, като получи дял от неговата печалбата. Дес не искаше да дели.